Innovatieprojecten

Met onze Kennis- en innovatieagenda en De Innovatieversneller ondersteunen we de toepassing en doorontwikkeling van de kennis die is ontwikkeld in onder andere de Project Overstijgende Verkenningen (POV’s). Tegelijkertijd pakken we ook nieuwe kennis en innovaties op.

Momenteel zijn we bezig met innovaties die gericht zijn op:

  • Sterker
  • Duurzamer
  • Samen

Overzicht innovatieprojecten