Samenwerken aan Kunstwerken

Op het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) staan enkele honderden waterkerende kunstwerken in een primaire waterkering. Het is een uitdaging om al deze kunstwerken voor 2050 op te leveren. Om kennis te delen en de uitvoering aan te jagen is in 2021 het innovatieproject Samenwerken aan kunstwerken gestart. De eerste resultaten zijn inmiddels opgeleverd. Tijd voor fase 2.

Businesscases

De afgelopen jaren is aangetoond dat gebundeld aanbesteden van kunstwerken tot een aanzienlijke kostenbesparing en versnelling kan leiden. Hoe kunnen we deze kennis breder inzetten en welke slimme combinaties zijn er te maken? Die vraag staat centraal tijdens de tweede fase van het project. Het projectteam komt in 2024 met een aantal voorstellen voor businesscases. Waterschappen die graag mee willen werken aan een businesscase zijn van harte welkom zich te melden bij het projectteam via e-mail.

Kunstwerkroute en duurzaamheid

De kennis die in de eerste fase is verzameld, wordt in deze tweede fase uitgebreid met leerervaringen over beoordelen, portfoliomanagement en versterken. Het team maakt een ronde langs waterschappen die al volop bezig zijn met kunstwerken en die dat nog niet zijn. Ook hierbij is het doel om verbindingen te leggen en samen de productie ‘op te schroeven’. Ook is specifiek aandacht voor duurzaamheid. Er is al het nodige verschenen over duurzame dijkversterkingen. Veel van deze kennis is ook bruikbaar voor het versterken van kunstwerken. Maar niet alles. Omdat kunstwerken andere materialen en technieken kennen, ontbreken er specifieke suggesties voor het duurzaam versterken van kunstwerken. Daarom levert SK ook een Roadmap Duurzame Kunstwerken, specifiek voor de kunstwerkers.

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is de trekker en doet dit samen met de andere waterschappen, Rijkswaterstaat en Deltares. We gaan krachten bundelen, elkaar de bal toespelen, afkijken bij elkaar en samen leren: om voor 2050 net als de dijken ook de waterkerende kunstwerken in primaire kering versterkt te hebben.

Resultaten fase 1

De opgave inzichtelijk

Voor een stabiele programmering is in de eerste plaats inzicht nodig in de opgave. Over hoeveel kunstwerken hebben we het? En om welke faalmechanismen gaat het?

De resultaten van een uitgebreide inventarisatie onder waterschappen en Rijkswaterstaat is gebundeld in de interactieve website Samen werken aan kunstwerken. Binnenkort volgt een update van de website.

Kunstroute en kennisbank

Naast inzicht in de omvang van de opgave is kennis van het versterken van kunstwerken nodig. Kunstwerken zijn anders dan dijken en vragen om een eigen aanpak en specifieke kennis en kunde. Kenniscreatie, kennisoverdracht en kennisdoorwerking komen samen in de ‘rode draad kunstwerken’. 

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem dan een kijkje op de website van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier of stuur een mail.