Toegankelijkheid

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid. We streven ernaar om alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze kan vinden, gebruiken en bekijken.

Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Om dit mogelijk te maken, wil het HWBP zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk. De website voldoet in grote lijnen aan de gestelde eisen voor digitale toegankelijkheid.

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen. Enkele voorbeelden:

  • Video’s met een actuele nieuwswaarde plaatsen we direct. Hierbij wachten we niet met publiceren totdat ze aan de webrichtlijnen voldoen. Door het productieproces voldoen deze video’s na 5 werkdagen aan de webrichtlijnen.
  • Eerder gepubliceerde documenten passen we niet met terugwerkende kracht aan. Dit kost namelijk onevenredig veel tijd en geld.


Toegankelijkheidsverklaring

In het centrale register vind je onze toegankelijkheidsverklaring.