Waterveiligheidslandschappen

In dit project ontwikkelt WDODelta met de aanpak Waterveiligheidslandschappen een getest handvat voor integrale gebiedsontwikkeling met waterveiligheid. Zodat we de waterveiligheid ook op lange termijn is agenderen en garanderen en we in het HWBP maatschappelijke meerwaarde realiseren.

Waarom hebben we dit project?

Hoe minimaliseer je het risico dat je in de toekomst spijt krijgt van beslissingen over de inrichting van een gebied en investeringen in waterveiligheid? Hoe zorg je ervoor dat kansrijke koppelingen met andere sectoren in beeld zijn? Hoe vergroot je de kans dat beslissingen over de inrichting van een gebied ook waterveiligheid voor de langere termijn garandeert en dat er maatschappelijke meerwaarde wordt gegenereerd? Dat is waar het innovatieproject Waterveiligheidslandschappen over gaat. Een waterveiligheidslandschap is een manier van denken die leidt tot ruimtelijke oplossingen voor een gebied die bijdragen aan waterveiligheid. We redeneren daarbij vanuit toekomstige maatschappelijke waarden, omdat klimaat en omgeving zullen veranderen.

Wat is het beoogde eindresultaat?

Het doel van het innovatieproject is om de aanpak voor Waterveiligheidslandschappen door te ontwikkelen tot een voor HWBP-projecten toepasbaar instrument. In een concrete case gericht op Zwolle wordt de aanpak toegepast, verbeterd en toepasbaar gemaakt voor het HWBP.

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt in dit project samen met de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel. De methode wordt doorontwikkeld met Reframing Studio en Deltares, bureau MUST en Universiteit Twente. Nieuwsgierig naar de resultaten van een landelijk eerste stap van Rijkswaterstaat WVL met Reframing Studio? Deze kun je vinden op de website van Deltares.