Geo Clay Liner

Voor dijkversterking maken beheerders vaak gebruik van erosiebestendige klei als taludbekleding. In het Maasdal is deze klei van nature weinig aanwezig. Een bentonietmat, ook bekend onder de naam Geo Clay Liner (GCL), kan de functie van klei deels overnemen.

Waarom hebben we dit project?

Een bentonietmat biedt mogelijkheden om toch gebiedseigen grond toe te passen met minder erosiebestendige eigenschappen. Daarmee wordt het inkopen en vervoeren van klei van andere locaties overbodig.

Wat is de impact van dit project?

De kennis over het ontwerp en de toepassing van GCL is gebundeld in de ontwerp-, beoordelings- en onderhoudsrichtlijn OBOR-GCL. Om de OBOR-GCL te completeren moet het ontwerp- en realisatieproces een keer doorlopen worden om de ervaringen die daarin worden opgedaan op te nemen in de richtlijn. Gekozen is hierbij voor de ervaringen in het dijkversterkingsproject Beesel.

Wat is het beoogde eindresultaat?

Door toepassing wordt het OBOR-GCL aangevuld en geverifieerd. Medio 2022 is begonnen met de aanleg en tot en met 2025 vindt monitoring plaats. De eindresultaten worden eind 2025 verwacht.

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

Waterschap Limburg en de POV Dijkversterking met Gebiedseigen Grond.