Ontwerp- en Beoordelingsrichtlijn drainagetechnieken

Waterschappen willen drainagetechnieken toepassen als oplossing voor faalmechanismes piping, macro- en/of microstabiliteit. Het zijn effectieve technieken die de opgave verminderen of opheffen.

Waarom hebben we dit project?

Waterschappen willen drainagetechnieken toepassen als oplossing voor faalmechanismes piping, macro- en/of microstabiliteit. Het zijn effectieve technieken die de opgave verminderen of opheffen.

De POV’s piping en macrostabiliteit hebben samengewerkt aan de POV-publicatie drainagetechnieken waarin kennis en de stand van zaken met betrekking tot drainagetechnieken is vastgelegd. Deze Ontwerp- en Beoordelingsrichtlijn drainagetechnieken (OBR) is een volgende stap om de praktijkkennis en ervaring toe te voegen en handvatten met een eenduidige werkwijze te ontwikkelen voor het ontwerpen en beoordelen van drainagetechieken.

Wat is de impact van dit project?

Drainages zijn een alternatieve oplossing voor piping, macro-en microstabiliteit. Hiermee zijn kosten van brede bermen, schermen of dikke bekledingen te beperken. In deze OBR zijn verschillende drainagetechnieken beschreven zoals verticale bronnen, horizontale drains, grindkoffers, etc. Hiermee hebben beheerders een instrument in handen waarmee drainages kunnen worden ontworpen en beoordeeld waardoor deze techniek makkelijker kan worden toepast.

Wat is het (beoogde) eindresultaat?

Het beheer van de wordt verzorgd door De Innovatieversneller (DIV) die van tijd tot tijd nieuwe ervaringen en inzichten met betrekking tot drainagetechnieken aan deze groene versie zal toevoegen. De OBR is te vinden op de wiki van De Innovatieversneller (DIV).

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

Bij de totstandkoming van de OBR drainagetechnieken zijn verschillende partijen betrokken vanuit de alliantie. De opdrachtgever is Waterschap Aa en Maas dat via het project Cuijk - Ravenstein de indiener is van het voorstel voor het opstellen van de OBR drainagetechnieken.