POV Waddenzeedijken (POV-W)

Een groot deel van de waddenzeedijk voldoet niet aan de huidige normen voor waterveiligheid. Daarom is er versterking nodig. Bij een zeedijk moeten we rekening houden met andere factoren dan een rivierdijk. Om waddenzeedijken sneller en goedkoper te versterken is van 2014 tot 2019 de Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken uitgevoerd.

Wat heeft POV-W onderzocht?

In vier jaar tijd heeft de POV-W dertien onderzoeken naar innovatieve dijkconcepten langs de Waddenzee uitgevoerd. Er is gekeken naar mogelijkheden om de noodzakelijke verbeteringen aan de waddenzeedijken sneller en goedkoper, maar toch gedegen uit te kunnen voeren. Dit is gedaan met oog voor, en waar mogelijk samen met, de omgeving in het Waddengebied.
 

De onderzoeken richten zich op:

De onderzoeken

De dertien onderzoeken (verkenningen) waren verdeeld onder de drie noordelijke waterschappen. 

Bekijk alle documenten over POV Waddenzeedijken.