Innovatie asfaltbekleding

Samenwerking en innovatie zijn noodzakelijk als het asfaltbekleding betreft. Ruim 500 kilometer Nederlandse dijk is (gedeeltelijk) geasfalteerd. Veel van de asfaltbekleding is ouder dan 30 jaar en begint mankementen te vertonen. Een deel is inmiddels afgekeurd. De technieken en methoden voor asfaltbekledingen op dijken zijn in de afgelopen decennia weinig veranderd. In proefvakken op de Zeedijk tussen Westhoek en Zwarte Haan en de Noorderpier in Harlingen worden momenteel nieuwe asfaltmengsels en overlagingen getest.

(Beeldtitel: Noorderhavendam, Harlingen. POV Waddenzeedijken. Jan Hateboer:)

RUSTIGE MUZIEK

JAN HATEBOER: Al onze keringen in Nederland, die zijn getoetst.
Daarbij is ook een groot deel van de asfaltbekledingen in Noord-Nederland afgekeurd.
Voordat wij daar echt beginnen met ontwerp, willen we eigenlijk graag weten ja, of we asfalt op een andere manier kunnen gaan toepassen.
Nieuwe mengsels, hergebruik van materiaal wordt steeds belangrijker.

(Een kantoorgebouw aan het water.)

Hoe benader je zo'n probleem?
Hoe zorg je nou dat je marktpartijen om tafel krijgt die ook bereid zijn om innovaties te delen, want daar gaat het vooral natuurlijk om.
Uiteindelijk zijn er vier aannemers geweest die hebben in totaal zes innovaties aangeboden.
We zijn heel blij met deze innovaties omdat ze toch op verschillende manieren naar innovatie in asfalt kijken.
Van nieuwe opbouw van asfaltbekledingen tot het machinaal aanbrengen van asfalt op de dijk.
GEERT ABBINK: De innovatie van ons bedrijf is Ecofalt.
Ecofalt is een alternatief op asfalt en ik zag deze publicatie voorbijkomen en ik denk dit is een ontzettend mooie proef om deze innovatie verder uit te rollen.
De daadwerkelijke pilot op de dijk is uitgevoerd nu.
Er liggen twee vakken van ons materiaal.
En vijf jaar lang wordt gemonitord hoe het product zich houdt nu op de dijk.
HATEBOER: De resultaten van dit onderzoek die zijn belangrijk voor alle dijkversterkingen in Nederland.
Want op het moment dat wij op basis van de resultaten kunnen zeggen ja, dit is een product dat voldoende sterkte heeft dat voldoende levensduur heeft, dat hopelijk ook nog sneller, goedkoper en ook nog veel restgebruik toestaat dan is dat een innovatie die voor heel Nederland toepasbaar is.
Ik denk dat met name dit onderzoek heeft aangetoond dat het heel verstandig is voor waterschappen, voor waterkeringbeheerders om toch de markt te gebruiken voor het bedenken van innovaties.
Wij als waterschappers zijn...
Nou, ik wil niet zeggen dat we met oogkleppen op werken maar we hebben wel een traditie en we gaan voor heel veel zekerheid.
En soms moet je ook even je nek uit durven steken om die innovatie op je dijk wel toe te laten, want het levert gewoon heel veel nieuwe inzichten op.

(Met de dijk op de achtergrond verschijnt het logo van het HWPB.)

DE RUSTIGE MUZIEK EBT WEG