Handreiking POV Voorlanden

Voorlanden kunnen de overstromingskans aanzienlijk verlagen, kostbare dijkversterkingen voorkómen, uitstellen of verkleinen. Bovendien kunnen ze meekoppelkansen opleveren. De maatschappelijke baten kunnen oplopen tot meer dan een half miljard euro.

Twee jaar lang werden concrete praktijkvragen onderzocht bij projecten en beheerders binnen het HWBP. Deze handreiking geeft antwoord op de technische, juridische en financiële vragen die spelen bij het benutten van voorlanden.