Erosiebestendigheid van overgangen

Er is sprake van erosie als een dijk door overslaand water beschadigd raakt. Erosie komt op dijken vaak voor op het punt waar een knik in de bekleding zit, zoals de overgang van talud naar berm van de dijk met grasbekleding of op het punt waar een harde bekleding, zoals een asfaltweg, over gaat naar gras. Dit maakt dat dijken hoger ontworpen moeten worden om sterk genoeg te zijn.

Waarom hebben we dit project?

Waterschap Zuiderzeeland onderzoekt samen met andere partijen of een vernieuwende overgang de erosiebestendigheid aan de binnenzijde van een dijk verbetert.  Als de overgangen waar erosie voorkomt sterk zijn, kan de dijk lager worden met dezelfde benodigde veiligheid.  De resultaten van het onderzoek kunnen door Waterschap Zuiderzeeland of landelijk worden gebruikt bij dijkversterkingsprojecten.  

De beproefde innovaties

De proeven vinden plaats op de IJsselmeerdijk tussen de Maxima-centrale en CTU Flevokust in Lelystad. Er worden daar tussen 25 september en eind oktober 2023 vijf innovatief versterkte overgangen getest met een golfoverslagsimulator. De beproefde overgangen zijn uitgerust met een blokkenmat, geotextiel/geogrid, sterk verdichte klei, een overgang gemaakt met bestaande grond en een toeslagmateriaal (mixed in place) en een vloeiende overgang. Deze overgangen zijn aangedragen door initiatiefnemers. 

Vergroot afbeelding
Beeld: ©PvdM / Waterschap Zuiderzeeland

Wat is het beoogde eindresultaat?

Het beoogde onderzoeksresultaat is een combinatie van (bewezen) ontwerpoplossingen en een ontwerpmethode, rekenmodel en/of toepassingskader voor het ontwerpen van overgangen op het binnentalud, zodanig dat er een lagere kruinhoogte nodig is. Veel dijkversterkingsprojecten, met name in wind gedomineerde watersystemen, kunnen baat hebben bij deze resultaten.

Samenwerken tijdens het innovatieproject

Bij het project zijn veel partijen betrokken met kennis van waterveiligheid. Waterschap Zuiderzeeland coördineert en voert de proeven uit samen met experts van Royal HaskoningDHV, HKV, van der Meer Consulting en Fugro. De proeven worden uitgevoerd door Infram Hydren als eigenaar van de golfoverslagsimulator en expert op het gebied van golfoverslagproeven en ook aannemer Knipscheer uit Lelystad is betrokken bij de uitvoering. Er worden innovaties beproefd, die met Holcim Coastal, Altena Civiele Techniek, Arcadis en Hendriks Infra zijn ontwikkeld. De gemeente Lelystad is als wegbeheerder betrokken bij de voorbereidingen.