Embankment Suite

De huidige software voor het analyseren van grondlichamen is op onderdelen verouderd en sluit niet goed op elkaar aan. Daardoor is een integrale beoordeling en ontwerp van dijken omslachtig. Bij RWS-WVL en het HWBP wordt veel nieuwe kennis ontwikkeld. Veel van die kennis moet landen in software. De Embankment Suite biedt daarvoor de mogelijkheid.

Waarom hebben we dit project?

Het doel van de Embankment Suite is het kunnen optimaliseren van de beoordeling en het ontwerp van een waterkering en daarmee reduceren van kosten en minimaliseren van impact op de omgeving.

Wat is de impact van dit project?

De Embankment Suite maakt efficiƫnt, betrouwbaar en integraal analyseren van grondlichamen (dijken) mogelijk zodat de scope (lengte van dijktrajecten, breedte van de dijk, duur van de versterking en impact op de omgeving) veel beter beheersbaar wordt.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©HWBP

Wat is het beoogde eindresultaat?

De Suite maakt dit efficiƫnt, betrouwbaar en integraal analyseren van grondlichamen (dijken) mogelijk aan de hand van de volgende producten:

  • D-Stability
  • D-Geo Flow
  • D-Settlement

Het project vindt plaats in een vast tijdframe voor een vast budget. Aan het eind van de periode (eind 2023) is het project afgerond. Tussentijds worden de producten gereleased waar projecten onder begeleiding mee aan de slag kunnen. Wij moedigen projecten aan dat te doen.

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

Het HWBP ontwikkelt samen met RWS-WVL (programma BOI) en Deltares de Embankment Suite. Waterschappen, ingenieursbureaus en aannemers zijn via de gebruikersgroep betrokken.