DuboCalc voor HWBP-dijkversterkingsprojecten

Bij projectteams van HWBP-projecten leeft de behoefte aan overzicht en handvatten om duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit beter te kunnen borgen. DuboCalc is een rekentool om de milieu-impact, uitgedrukt in de Milieu Kosten Indicator (MKI), van een bouwproject mee te berekenen.

Waarom hebben we dit project?

De tool is opgenomen in de aanpak duurzaam GWW en is een belangrijk instrument om tot een duurzaam ontwerp en een duurzame realisatie van een dijk te komen.In het project DuboCalc voor HWBP-dijkversterkingsprojecten is gewerkt aan het beter inzetbaar maken van DuboCalc in de verkenning-, planuitwerking- en realisatiefase.

Wat is het (beoogde) eindresultaat?

Het beoogde eindresultaat is dat elk project gaat werken met DuboCalc om zo de milieu impact van de dijkversterkingen te verkleinen. Dit project heeft als eindproducten onder andere objecten van standaard dijkoplossingen in de DuboCalc Objectenbibliotheek en een handreiking die zich richten op de toepassing van DuboCalc in de verschillende projectfases en specifiek rond de aanbesteding en realisatiefase. Het project is in 2022 afgerond.

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

Waterschap Rivierenland is initiatiefnemer en heeft samengewerkt met andere waterschappen en de programmadirectie HWBP. Royal HaskoningDHV heeft het project uitgevoerd.