Dijkversterking met dijkstabilisator

Het faalmechanisme macrostabiliteit is belangrijke kostenpost van dijkvakken die zijn afgekeurd. Binnen de Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit is onderzoek gedaan naar nieuwe versterkingstechnieken en inzichten, om de opgave ten aanzien van macrostabiliteit van dijken effectief aan te pakken.

Waarom hebben we dit project?

Het onderzoek, de toepassing in de praktijk en de analyse van de monitoringfase, heeft als uiteindelijke doel om tot volledige acceptatie van deze innovatie te komen zodat die voor iedereen toepasbaar is. In 2023 worden de eindresultaten van de pilot opgeleverd en gepresenteerd aan het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) en in de breedte tijdens een slotevenement. Daarmee is de stap gezet van een bewezen techniek naar een geaccepteerde techniek die beschikbaar is voor brede toepassing De techniek is zeer geschikt voor projecten met uitdagingen op het gebied van macrostabiliteit en ruimte.

Wat is het beoogde eindresultaat?

Het onderzoek, de toepassing in de praktijk en de analyse van het monitoringfase heeft als uiteindelijke doel om tot volledige acceptatie van deze innovatie te komen.

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is de opdrachtgever voor het toepassen en monitoren. De dijkstabilisator zelf is ontwikkeld door JLD International B.V. in samenwerking met Deltares, ENW, De Innovatieversneller en Antea Group.