Inspirerende verhalen over samenwerken

Samenwerken binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma biedt kansen om elkaars kennis en ervaring te benutten. Voor het projectenboek 'HWBP-projecten 2024' gingen dijkwerkers met elkaar in gesprek. Dat leverde 18 inspirerende verhalen op over stakeholdermanagement.

Wil je de dijkverhalen uit het HWBP projectenboek 2023 over innovaties ook lezen? Je vindt ze op deze pagina.  

De campinghouder

Kampeerders vinden rust en groen op Tuincamping Megen langs de Maas. Omgevingsmanager Peter Rutten en bewoner én campingeigenaar Hans de Groot over de impact van de dijkversterking.

Lees het interview

Deltaprogramma Maas

De waterveiligheidsopgave rondom Geertruidenberg bleek complexer dan verwacht. Rob Wolbrink en Koos Beurskens vertellen over de samenwerking op bestuursniveau binnen dit project.

Lees het interview

De ondernemer

De Stadsdijken in Zwolle liggen deels op het fabrieksterrein van Scania. In een unieke samenwerking zorgen Herman Oolman en Rick Lormans dat de productie van vrachtwagens niet onderbroken hoeft te worden.

Lees het interview

Waddenvereniging

Het Friese dijktraject Koehool – Lauwersmeer grenst aan de Waddenzee. Peter Lieverdink en Bas Bijl zoeken samen naar de verbinding tussen waterveiligheid en natuurontwikkeling.

Lees het interview

Publiekscampagne

Voor een creatieve publiekscampagne verwelkomden Ramona Smak en haar collega’s Rohald Terbijhe, de Kapitein van het Markermeer.

Lees het interview

Kreeftenvisser

Stortstenen beschermen de dijk onder water, maar vernielen tegelijk de habitat van kreeften. Hoe bescherm je kreeftenvissers in hun beroep? Chantal en Hans weten er intussen alles van.

Lees het interview

De wetenschap

In team Monitoring Gras en Klei vinden waterschap en wetenschap elkaar. Carla Grashof en Marco Veendorp onderzoeken of kruidenrijke mengsels op zeedijken betere bescherming bieden en meer biodiversiteit mogelijk maken dan traditionele grasbekleding.

Lees het interview

Gemeente: de wethouder

Hoe ga je om met flinke weerstand van bewoners? Yvonne van Kruchten en Ton Herings over de kracht van persoonlijke communicatie in een complexe gebiedsopgave.

Lees het interview

Programmatische Aanpak Grote Wateren

Bij de dijkversterking Lauwersmeerdijk – Vierhuizergat ontmoeten natuurontwikkeling en waterveiligheid elkaar. Een mooie en soms lastige combinatie. Silvia Mosterd en Jacco Doze vertellen over hun aanpak.

Lees het interview

Cultuurhistoricus

Meer aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en meer draagvlak in de omgeving. Het Q-team Hoogwaterbescherming van het waterschap helpt hierbij met hun kennis van cultuurhistorie en landschap, ervaren Frank Meijer en Marinke Steenhuis.

Lees het interview

Gemeente: de beleidsmedewerker

In het oude centrum van Gouda verbetert Rijnland twee unieke monumentale kunstwerken. Leonie Langerak en Renée Pak vertellen hoe waterschap en gemeente de taken verdelen.

Lees het interview

Dijkgraaf en provincie

Dijkgraaf Co Verdaas en gedeputeerde bij de provincie Gelderland Peter van ’t Hoog werken samen aan de Projectplannen Waterwet voor dijkversterkingsprojecten langs de noordelijke Waaldijk.

Lees het interview

Bewoner

Alex de Smet en zijn collega’s betrokken de omgeving al vroeg bij de dijkversterking Hansweert. Samen met dorpsbewoner Ina van der Hart zorgt hij voor goed contact tussen het waterschap en de omwonenden.

Lees het interview

De aannemer

Het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) kent veel technische uitdagingen. Er is soms maatwerk nodig om de dijk zo goed mogelijk in te passen in de omgeving. Gerben Hoekman en Marinus Aalberts vertellen hoe zij dit aanpakken.

Lees het interview

Staatsbosbeheer

Kees de Lange en Peter Hesen werken aan het project Salmsteke Ontkiemt!, een combinatie van dijkversterking en herinrichting van de uiterwaard voor natuur en recreatie.

Lees het interview

Twee waterschappen

Een stukje dijk van 350 meter leidde tot een nauwe samenwerking tussen twee waterschappen. Werner Plekkenpol en Cor Beekmans over cultuurverschillen, risico’s en de boekhouding.

Lees het interview

Provincie

Het begon met een plan van de provincie voor een buitendijkse haven. Met als bijzonder onderdeel: een golfbreker die deel ging uitmaken van de primaire kering. Dat leidde tot een bijzondere omgekeerde meekoppelkans, vertellen Teun Molenaar en Vanya Berk.

Lees het interview

Gemeente: de beleidsmedewerker

Hoe versterk je een dijk in de achtertuin van honderden mensen? Door vanaf het begin hun inbreng heel serieus te nemen, weten Feike Wouda en Henno Nieuwenhuis. Op Vlieland kon elke bewoner een idee aandragen – en dat werkte.

Lees het interview