“Je moet de omgeving nooit verrassen”

Alex de Smet en zijn collega’s betrokken de omgeving al vroeg bij de dijkversterking Hansweert. Samen met dorpsbewoner Ina van der Hart zorgt hij voor goed contact tussen het waterschap en de omwonenden.

De dijkversterking Hansweert heeft veel impact op de directe omgeving, vertelt Alex. “Dat komt onder andere doordat er aan de zeezijde van de dijk een Natura 2000-gebied ligt en aan de binnenzijde landbouwgrond. Daarnaast grenst de dijk aan het dorp Hansweert, een recreatiepark en sportvelden. Toch hebben omwonenden en andere stakeholders nauwelijks bezwaar gemaakt tegen de vergunningen. Er is slechts één beroep ingediend tegen het bestemmingsplan, dat na een aantal gesprekken weer is ingetrokken. Dat dit proces zo soepel ging, kwam denk ik vooral door ons voorwerk in de omgeving. Zo legden we de eerste schetsen al voor aan grondeigenaren met land naast de dijk. Je moet de omgeving nooit verrassen.”

Gemopper

Als bestuurslid van het dorpshuis weet Ina wat er speelt onder omwonenden. Ze vindt dat de vroege communicatie goed werkte. “De informatieavonden hielpen daar ook bij”, vertelt zij. “En jullie papieren nieuwsbrieven zijn populair, vooral onder oudere bewoners. Mensen hebben wel moeite om zich van tevoren een beeld te vormen van de werkzaamheden. Je kunt het zo goed uitleggen als je wilt. Maar als jouw dagelijkse wandelrondje met hekken is afgezet is het opeens echt. Dan gaan mensen soms alsnog klagen, ook omdat het maandenlang duurt. Ze weten door de uitleg van het waterschap wel waarom een wegafsluiting nodig is. Maar je kunt gemopper nooit helemaal voorkomen. Sommige wijkbewoners zien het pad over de dijk als hun eigen weg. Die maak je dus niet wijs dat ze daar nu even niet mogen komen.”

Vergroot afbeelding Twee collega's van de alliantie HWBP
Ina van der Hart (links) Bewoner Hansweert en bestuurslid dorpshuis Kaj Munk en Alex de Smet (rechts) Voormalig omgevingsmanager Waterschap Scheldestromen

Vertrouwen

Een wegafsluiting zorgde er ook voor dat praathuis De Nieuwe Wacht tijdelijk niet bereikbaar was. Dat gebouw op de dijk heeft een belangrijke sociale functie voor de inwoners van Hansweert. Ina: “Vaste bezoekers komen hier dagelijks samen. Dat zijn vaak oudere mannen die vroeger in de scheepvaart werkten. Het werd ons pas laat duidelijk dat het praathuis door de werkzaamheden niet bereikbaar zou zijn. Daardoor ontstond er onrust onder de bezoekers.” Alex: “We hebben onderschat hoeveel impact dit op hen zou hebben. Daarover hadden we eerder kunnen communiceren. Het is zonde als je door zo’n voorval het vertrouwen van omwonenden zou verliezen. Het was daarom goed dat Ina me hierover wekelijks, soms vaker, op de hoogte hield van wat er onder bewoners speelde.” Er is uiteindelijk wel naar hen geluisterd, vindt Ina. “De bezoekers hebben een tijdelijke plek voor het praathuis aangewezen. De maanden van onduidelijkheid vonden ze onprettig, maar ze waren blij dat ze in de tussentijd toch een fijne plek hebben gekregen.”

Passerende schepen

Alex heeft zijn taken als omgevingsmanager inmiddels overgedragen aan zijn opvolger. “Ik heb hem meegegeven: je moet als omgevingsmanager continu je voelsprieten uitsteken om te achterhalen waar de omgeving mee zit. Blijf vooral mens en kruip in de huid van de omwonenden. Zo creëer je wederzijds begrip.” Ina: “Er waren wat hobbels onderweg, maar met dat begrip zit het bij ons in Hansweert wel goed. We zien hoe hard er wordt gewerkt. En dat het project daardoor echt goed opschiet. Voor we het wisten zaten de vaste bezoekers weer in hun eigen praathuis te kletsen en samen naar de passerende schepen te kijken.”

“Je moet als omgevingsmanager continu je voelsprieten uitsteken om te achterhalen waar de omgeving mee zit”