Projecten Hoogwaterbeschermingsprogramma

Wij zijn trots op de jongste editie van ons Projectenboek. Het thema is “De dijk is van ons allemaal”. Om dijkversterkingsprojecten van de waterschappen en Rijkswaterstaat mogelijk te maken is samenwerking met gebiedspartners essentieel. Van gemeente tot natuurorganisatie en van bedrijven tot bewoners. In het projectenboek 2024 lees je welke visie experts hierop hebben, de dillema’s van omgevingsmanagers en het speelveld van het programma. En uiteraard de vorderingen van de dijkversterkingen en innovatieprojecten.

Hieronder vind je inspirerende gesprekken tussen dijkwerkers, een interactieve kaart met alle projecten en een link naar de download- en bestelpagina voor het projectenboek.