Projecten

Verdeeld over Nederland voeren waterschappen en Rijkswaterstaat dijkversterkingsprojecten uit in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Op deze pagina vind je de meest recente informatie over het programma.

Op dit moment werken wij op verschilende locaties aan maar liefst 100 projecten. Veel projecten zijn nog in de (voor)verkenningsfase of planuitwerkingsfase. Dat betekent dat de RIjkswaterstaat en de waterschappen met specialisten en betrokkenen kijken naar de beste manier om de dijk te versterken. Pas in de realisatiefase versterken de uitvoerende partijen de dijk, de sluis of het gemaal.

Hier kun je de onderstaande poster downloaden.

  • overzichtskaart van alle projecten in Nederland