"Er is veel mogelijk als je vroeg met elkaar aan tafel zit"

De Stadsdijken in Zwolle liggen deels op het fabrieksterrein van Scania. In een unieke samenwerking zorgen Herman Oolman en Rick Lormans dat de productie van vrachtwagens niet onderbroken hoeft te worden.

Op de Zwolse productielocatie produceert Scania ruim tweehonderd vrachtwagens per dag. Honderden parkeerplaatsen, een testbaan om nieuwe trucks te testen en een bluswater-pomphuis liggen direct aan de dijk. Dijkteam Stadsdijken (het waterschap en de Dijkzone Alliantie) gaf Scania al vroeg een plek aan tafel. Rick: “Een van onze projectdoelen is: een tevreden omgeving. Zodat ook stakeholders terugkijken op een goed verlopen proces. Scania is een van onze belangrijkste buren in deze dijkversterking. We werken letterlijk in hun achtertuin. Daarom nodigden we Herman al vroeg uit om samen naar de plannen te kijken.”

Heel erg krap

Herman en zijn collega’s begrijpen dat deze versterking noodzakelijk is. “Maar we wilden wel voorkomen dat het ons proces zou verstoren”, legt hij uit. “Daarom was het zo prettig dat ik nog vóór de ontwerpfase namens Scania aan tafel zat. Op dat moment lagen de mogelijkheden nog open. Als je als stakeholder later in het proces instapt, ligt er al veel meer vast.” In het oorspronkelijke ontwerp nam de dijk een gedeelte van de testbaan in. “Dat is typisch voor het hele project Stadsdijken Zwolle”, licht Rick toe. “De ruimte is overal heel erg krap. Gelukkig is er technisch veel mogelijk. In nauw overleg hebben we het ontwerp zo weten in te passen dat Scania geen terrein zou verliezen.”

Vergroot afbeelding Twee collega's van de alliantie HWBP
Herman Oolman (links) Projectmanager Scania en Rick Lormans (rechts) Projectmanager Dijkzone Alliantie (Dura Vermeer, Ploegam, TAUW, Fugro en H+N+S Landschapsarchitecten)

In drie talen

Over sommige maatregelen buiten het terrein van Scania was goede afstemming nodig. Zo werd de toegangsweg naar het bedrijfsterrein afgesloten en kwam er een omleiding. “Dat is natuurlijk altijd even behelpen”, aldus Herman. “Om zes uur ’s ochtends moeten er achthonderd man ons terrein op. Nog afgezien van alle transporten gedurende de dag. Daarnaast zijn bewegwijzeringen en omleidingen vaak niet duidelijk voor onze Oost-Europese chauffeurs.” Rick: “We hebben dan ook alle borden in drie talen en met duidelijke symbolen uitgevoerd.” Herman, met een glimlach: “Dat de weg straks nog een keer dicht moet is onontkoombaar, maar het scheelt dat de borden al klaarliggen.”

Hartje zomer

Voor de werkzaamheden op het Scania-terrein zouden de brandblusleiding en de testbaan tijdelijk worden afgesloten. “Onze blusleidingpomp staat namelijk buitendijks”, aldus Herman. “De afsluiting zou een probleem geven met de brandveiligheid.” Rick: “We konden hier dus alleen werken op momenten dat Scania niet produceert. Daarom kwamen we uit bij de bedrijfsvakantie in hartje zomer.” Toen werd besloten om deze werkzaamheden naar voren te halen. “In de zomer van 2022 had het waterschap nog geen subsidie voor de realisatiefase”, aldus Rick. “Maar deze kans zou hoge kosten besparen en risico’s voorkomen. Zo hoefde het Dijkteam geen tijdelijk alternatief te zoeken voor die honderden parkeerplaatsen en geen vergoeding voor productieverlies te betalen. Er is veel mogelijk wanneer je als opdrachtnemer en belanghebbende partij in een vroeg stadium met elkaar aan tafel zit.”

“Een van onze projectdoelen is: een tevreden omgeving. Zodat ook stakeholders terugkijken op een goed verlopen proces”