“De uitvoerbaarheid bepaalt hier het ontwerp”

Het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) kent veel technische uitdagingen. Er is soms maatwerk nodig om de dijk zo goed mogelijk in te passen in de omgeving. Gerben Hoekman en Marinus Aalberts vertellen hoe zij dit aanpakken.

“Over het gehele traject wonen mensen op, in, voor én achter de dijk”, vertelt Gerben. “Het is daarnaast een steile dijk met de ene technische uitdaging na de andere. Dat maakt dit project ingewikkeld. Steeds als we denken een goed idee te hebben, lopen we tegen tien andere problemen aan. Alles hangt met alles samen.” Marinus: “Normaal gesproken kijk je vanuit het dijkontwerp wat mogelijk is. Maar hier bepaalt de uitvoerbaarheid het ontwerp. Buitenstaanders snappen soms niet met hoeveel zaken we rekening moeten houden.”

Twee werelden

Het bouwteam bestaat uit het hoogheemraadschap en een aannemerscombinatie, bestaande uit Boskalis en VHB. Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV sluiten aan als ingenieursbureaus. “Daardoor hebben we alle benodigde kennis in huis”, aldus Marinus. “We hebben wel verschillende werkculturen. Aannemers zijn gewend om snel besluiten te nemen. Sommige mensen uit ons team vinden een planfase maar wollig en weinig concreet. Het hoogheemraadschap neemt juist de tijd voor het onderbouwen van keuzes.” Gerben: “We voelen daardoor wel eens druk om beslissingen te nemen. Dat vergt veel uitleg binnen mijn organisatie, maar het helpt wel om het project verder te brengen.”

Vergroot afbeelding Twee collega's van de alliantie HWBP
Marinus Aalberts (links) Senior projectingenieur en technisch manager KIJK Witteveen+Bos en Gerben Hoekman (rechts) Procesbegeleider bouwteam Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Niet achter mijn huis

In deze fase van het project richt het bouwteam zich vooral op technische oplossingen. “We houden de omgeving daarbij in gedachten”, licht Gerben toe. “De omgevingsmanagers geven ons informatie over de wensen en behoeften van de omgeving. Die nemen we waar mogelijk mee in onze ontwerpen. Andersom vragen wij hen om onze ideeën te toetsen bij omwonenden. We vertellen ze ook hoe ze die het beste kunnen uitleggen. Zo creëer je begrip.” In een vroege versie van het ontwerp zou de verbindingsweg over de dijk tijdens de uitvoering worden afgesloten. Marinus: “De omwonenden wilden geen tijdelijke weg achter hun huizen langs. Daarom plaatsen we de damwanden met een kleinere machine in de dijk. Zo kan de weg toch gedeeltelijk openblijven. Dit haalde een grote angel uit het overleg met de omgeving.”

Op verschillende plekken is het nodig om maatwerk te leveren. Marinus: “Op die locaties zetten we een apart team in, om met de betrokken bewoners in gesprek te gaan. Sommigen van hen zeiden eerst stellig: ‘Niet aan mijn kant van de dijk’. Maar al pratend kwam er langzaam begrip voor elkaar. Zo kwamen we tot lokale oplossingen.” Gerben: “Dat participatieproces werkte goed, dat hadden we misschien voor meer maatwerklocaties moeten doen.”

Een paar vrachtwagens grond

De samenwerking met Rijkswaterstaat (RWS) heeft positieve effecten voor de omgeving. “Doordat RWS de Hollandsche IJsselkering veiliger gaat maken, hoeven wij de dijk minder te verhogen”, vertelt Marinus. “Dat was een grote wens van omwonenden.” Ook kennis uit de projectoverstijgende verkenning Voorlanden kwam goed van pas. Gerben: “Door de voorlanden is er over ruim 2 kilometer nog maar een heel beperkte verhoging nodig. Een paar vrachtwagens met grond, dat is het. Mooi meegenomen bij zo’n groot project.”

“De uitvoerbaarheid bepaalt hier het ontwerp”