Inspirerende verhalen over samenwerken

Samenwerken binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma biedt kansen om elkaars kennis er ervaringen te benutten. Voor het projectenboek 'HWBP-projecten 2023' gingen dijkwerkers in gesprek met elkaar over samenwerken, innoveren en van elkaar leren. Dat leverde 18 inspirerende verhalen op.

Werken met gebiedseigen grond

Dijkversterking, rivierverruiming én gebiedsontwikkeling: in project Meanderende Maas komt veel samen. Werken met gebiedseigen grond past in die integrale aanpak, vertellen Martin van der Horst en Martin van der Meer.

Lees het interview

De fastlane-aanpak

Een deel van de Standhazensedijk voldoet niet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Schade door piping is aan de buitenkant van de dijk zichtbaar en daarom moest deze versterking hoog op het programma komen. Octa Koek en Ben de Jong vertellen over de aanpak.

Lees het interview 

Dijken en natuur

Waterveiligheid hoeft niet in de weg te staan van natuurbescherming. Dat bewijst Waterschap Drents Overijsselse Delta in het HWBP-innovatieproject ‘Dijken en Natuur: een symbiose’. Karin Snel en Eisse Luitjens hopen hiermee anderen te inspireren.

Lees het interview

Betrokken eilandbewoners

Natuurorganisaties, landbouw, eilandbewoners met een sterk idee over ‘hun’ eiland… Op Schiermonnikoog klinken veel stemmen. Hoe zorg je dat het geen kakofonie wordt? Merel Bot en Mia Michels vertellen.

Lees het interview 

Kunstwerken versterken

Op het programma staan naast dijken ook honderden waterkerende kunstwerken. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier startte met de aanpak van hun sluizen in de 'Pilot 7 Kunstwerken'. Karin Klein en Geert van der Linden zijn vanaf het begin betrokken bij het project.

Lees het interview 

Leren van elkaars experimenten

Waterschap Hollandse Delta wil laten zien dat getijdenzand beter bestand is tegen piping dan rivierzand. Hans de Bart en Ludolph Wentholt vertellen over de Pipingproef bij de Hedwigepolder.

Lees het interview

Samen innoveren

Waterschap Hunze en Aa’s en EcoShape toveren de dijk langs de Dollard om tot een brede groene dijk, met gebruik van grondstoffen uit de omgeving. Erik Jolink en Marjolein van Wijngaarden vertellen over hun soepele samenwerking.

Lees het interview 

Bestuurlijk samenwerken

Investeren in elkaar, maximale transparantie en verrassingsvrij werken: Louise Veerbeek en Sabine Kern werken samen aan een hoogwaterveilige provincie.

Lees het interview

Tweefasenaanpak

Met zo min mogelijk onzekerheden en risico’s van start met de uitvoering. Dat is het doel van de tweefasenaanpak bij een dijkversterkingsproject. Ate Wijnstra en Gérard Porton leggen uit waarom het loont om al in een vroeg stadium met elkaar om tafel te gaan.

Lees het interview 

Versterken en vernieuwen

Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Arnhem trekken al vanaf het begin van het project Dijkversterking Rijnkade Arnhem samen op. Paul Hardeman en Wilfred Bakker vertellen hoe versterking en vernieuwing van de kade hand in hand gaan.

Lees het interview

Grond verbeteren met soilmix

Door het HWBP-innovatieproject soilmix heaveschermen, staat de grondverbeteringstechniek weer volop in de schijnwerpers. Huub de Bruijn en Jaspers Smulders vertellen over deze techniek, waarmee het Hoogheemraadschap van Rijnland al in 2017 de IJsseldijk versterkte.

Lees het interview

Inschakelen onafhankelijke expertise

Waterschap Rivierenland bereidt dijkversterkingsproject Sprok - Sterreschans - Heteren (SSH) voor. Mathijs Bos en Marieke de Visser combineren kennis en ervaring voor een realistisch en slim plan van aanpak.

Lees het interview

Bouwen met bagger

Een sterke en toekomstbestendige dijk, bekleed met zetstenen die gemaakt zijn van baggerspecie. In een innovatietraject rondom de dijkversterking Hansweert laten Jelle-Jan Pieterse en Hugo Ekkelenkamp zien dat het mogelijk is.

Lees het interview 

Intensief participatieproces

Dijkversterkingsproject Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) is een complex traject met veel uitdagingen. Niet alleen op technisch en logistiek vlak, maar ook voor de bewoners. Piet Blanken en Anne Kirsten Meijer benadrukken het belang van goed contact tussen het hoogheemraadschap en de bewoners.

Lees het interview

Het innovatiepartnerschap

Het project Sterke Lekdijk werkt in een nieuwe samenwerkingsvorm: het Innovatiepartnerschap. Ook Mark Caljouw en Remco Bentum maken onderdeel uit van deze gezamenlijke ontdekkingstocht naar innovaties en emissieloos werken.

Lees het interview

Samenwerken met de omgeving

Natuur, recreatie, verkeersveiligheid en ruimtelijke kwaliteit: bij het versterken van de Grebbedijk kijkt Waterschap Vallei en Veluwe verder dan de dijk alleen. Lucy Afman en Emma Avoyan leggen uit hoe je betrokkenheid creëert bij zo’n bonte club samenwerkingspartners.

Lees het interview

Kansen voor natuurontwikkeling

Een klassieke versterking van de IJsselmeerdijk lag voor de hand. Maar Teun Wendt, Sander Post en hun collega’s gooien het over een andere boeg. Hun oplossing is veel duurzamer: een vooroever. Maar daar is wel wat doorzettingsvermogen voor nodig.

Lees het interview

Rekening houden met landschap, cultuurhistorie en omwonenden

Hoe pak je een dijkversterking aan op een unieke plek als Marken? Een bijzonder stukje Nederland, waar vanwege de ondergrond niet alleen een technische uitdaging ligt. Ook landschap, cultuurhistorie en bewoners vergen aandacht. Manon Harmsen en Hans van Helden vertellen waarom.

Lees het interview