Samen innoveren

Waterschap Hunze en Aa’s en EcoShape toveren de dijk langs de Dollard om tot een brede groene dijk, met gebruik van grondstoffen uit de omgeving. Erik Jolink en Marjolein van Wijngaarden vertellen over hun soepele samenwerking.

Een dijk gemaakt van klei van dichtbij – in plaats van klei die je van ver haalt – vermindert brandstofverbruik, CO2-uitstoot en overlast voor de omgeving. Slim en duurzaam dus. Het resultaat: een toekomstbestendige, eenvoudig aanpasbare brede groene dijk die prachtig in het unieke landschap past.

Vergroot afbeelding Twee collega's van de alliantie HWBP
Marjolein van Wijngaarden, directeur Projecten Boskalis Nederland en Founding partner van EcoShape en Erik Jolink, projectmanager Brede Groene Dijk Waterschap Hunze en Aa’s

Lokaal winnen

Het idee ontstond 10 jaar geleden. “We moeten de zeedijk versterken, maar in dit Natura 2000-gebied valt asfalt uit de toon”, vertelt Erik. “Het moest klei worden. En die gingen we lokaal winnen, onder andere uit het sliboverschot in de Eems-Dollard.” Marjolein: “Kennisalliantie EcoShape richt zich op kennisontwikkeling voor bouwen met de natuur. Een collega raakte met Erik aan de praat over het duurzaam inrichten van deltagebieden. Dat gesprek bracht dit project op gang.” Erik: “EcoShape is voor een project als dit de ideale partner. Zij hebben veel kennis over bijvoorbeeld slib, klei rijpen en onderzoek doen. Bovendien delen we duurzame ambities.”

“Ik vind dit een schoolvoorbeeld van goed innoveren”

Energie en overtuiging

EcoShape wilde kennis opdoen over het werken met gebiedseigen grondstoffen. Daarom richtten zij als pilot een kleirijperij in. Tegelijkertijd moesten zij de klei ook echt leveren. Marjolein: “Die combinatie van innoveren en verplichtingen aangaan vonden we spannend, maar we geloofden altijd dat het samen met de partners ging lukken. En het mooie was: het waterschap kent ook zo’n positieve cultuur.

Erik leidt het project Brede Groene Dijk met veel energie en overtuiging. Dat werkt aanstekelijk.” Erik: “Natuurlijk kwamen we obstakels tegen. Dat de klei in eerste instantie niet voldeed aan de gestelde eisen bijvoorbeeld. Was dat erg? Nee, want ook met klei van iets mindere kwaliteit leveren we een veilige dijk op. En dat gaan we nu bewijzen. Onze manier van samenwerken vind ik fantastisch: je wil samen iets bereiken en bent bereid om ervoor te vechten. Dat is een van mijn grootste inspiratiebronnen in dit project.”

Dit kan echt

De eerste 750 meter van de dijk zijn inmiddels een feit. Het projectteam monitort de komende 3 jaar hoe de klei op de dijk zich houdt. Marjolein is blij met de pilots: “Ik vind dit een schoolvoorbeeld van goed innoveren. Eerst de kleirijperij en nu deze ‘proefdijk’. Ze hebben een voorbeeldfunctie voor waterschappen in heel het land, die komen allemaal kijken. Van een goed idee wordt de hele waterbouwsector beter, maar je moet het wel in de praktijk laten zien. Alleen dan krijgt het de aandacht die het verdient.”

Die aandacht komt niet alleen uit Nederland, vertelt Erik. “Estuaria over de hele wereld hebben een overschot aan slib en moeten de kust beschermen”, legt hij uit. “De opgedane kennis kunnen we dus internationaal op de markt brengen.” Marjolein: “Ook daar staat of valt het met de samenwerking. Elk project heeft zo’n volhouder nodig als Erik, die er vol in gelooft en zegt: ‘Dit kan echt’.”