Werken met gebiedseigen grond

Dijkversterking, rivierverruiming én gebiedsontwikkeling: in project Meanderende Maas komt veel samen. Werken met gebiedseigen grond past in die integrale aanpak, vertellen Martin van der Horst en Martin van der Meer.

Een sterkere dijk en een prachtig landschap verder ontwikkelen. Dat is het doel van Meanderende Maas. De tien projectpartners – van het waterschap tot Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten – delen de drijfveer om een veilig, mooier en sterker gebied te creëren. “Vanaf dag één werken we integraal”, vertelt Martin van der Horst. “Dit is in de basis dus geen dijkproject.

Vergroot afbeelding twee mannen lopen over de uiterwaarden
Martin van der Horst (links), contractmanager project Meanderende Maas en Martin van der Meer (rechts), technisch manager POV-DGG

Het is voor het waterschap vanzelfsprekend om de aanpak van de uiterwaarden te koppelen aan de dijkversterking. Bij de een komt grond vrij, bij de ander komt die grond goed van pas. Werken met gebiedseigen grond is zowel duurzamer als voordeliger. Die twee gaan hand in hand.

“De kunst zit in het pakken van kansen”

Het koppelen van grondstromen lijkt een inkoppertje, maar het heeft veel logistieke gevolgen. Je moet het project daarop dus vanaf het prille begin inrichten.” Martin van der Meer: “De kunst zit in het pakken van kansen. En dat doe je inderdaad vooral aan de start van je project.”

Lokaal gewonnen grond

De POV-DGG stimuleert het gebruik van gebiedseigen grond bij dijkversterkingen. Martin van der Meer kijkt dan ook met interesse naar Meanderende Maas. “We verzamelen story lines: projectbeschrijvingen met praktijklessen voor werken met lokaal gewonnen grond. Daarmee willen we andere projecten inspireren. We creëren ook een kansenscan om al in de voorbereidingsfase de integrale gebiedsopgaven in kaart te brengen”, aldus Martin van der Meer.

Martin van der Horst: “Ik zie veel raakvlakken tussen de projectdynamiek van Meanderende Maas en de onderwerpen waarmee de POV-DGG zich bezighoudt. De kennis die wij nu opdoen, brengen we straks graag in bij de POV-DGG, zodat toekomstige projecten daar de vruchten van plukken.”

"Je lost de puzzel nooit alleen op"

Logistieke legpuzzel

Het slim inzetten van grondstromen is een logistieke legpuzzel, legt Martin van der Meer uit. “Het vraagt van opdrachtgever en -nemer deskundigheid, maar vooral een goede samenwerking. Je lost die puzzel nooit alleen op.”

Martin van der Horst: “De tweefasenaanpak zoals bij Meanderende Maas helpt daarbij. Bij die aanpak werken opdrachtgever en -nemer al in een vroeg stadium gezamenlijk een project uit. Ons project profiteert van de expertise van de aannemer. Zo’n intensieve samenwerking vraagt veel tijd en aandacht, maar biedt ook ruimte aan creativiteit. Je haalt het beste in elkaar naar boven.”

Tikkeltje eigenwijs

Bij een brede kijk op gebiedsontwikkeling zoals bij Meanderende Maas ontstaat ruimte voor innovatie. “Maar we moeten het in de praktijk wel waarmaken”, vertelt Martin van der Horst. “Ons vertrekpunt is altijd: wat is het beste voor het project en voor BV Nederland? Pas daarna kijken we hoe we het mogelijk maken. We kiezen niet snel voor een suboptimale oplossing alleen omdat die aan de regels voldoet. Ons team is dan ook een tikkeltje eigenwijs. Gelukkig steunen de bestuurders ons.” Martin van der Meer: “Die steun is cruciaal. Alleen samen vind je de benodigde ruimte in de veelheid aan normen, regels en richtlijnen.”