Intensief participatieproces

Dijkversterkingsproject Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) heeft veel impact op de omgeving. Een complex traject met veel uitdagingen. Niet alleen op technisch en logistiek vlak, maar ook voor de bewoners. Piet Blanken en Anne Kirsten Meijer benadrukken het belang van goed contact tussen het hoogheemraadschap en de bewoners.

Om de toekomst van de Krimpenerwaard te beschermen, wordt het dijktraject tussen Gouderak en Krimpen aan den IJssel versterkt en verhoogd. Het is een plek waar de oorspronkelijke lintbebouwing nog intact is. “Als je maar lang genoeg naast een dijk woont, word je vanzelf wel dijkexpert”, aldus Piet. En betrokken word je ook vanzelf. Want hij is, samen met zijn buren, veel in gesprek met het hoogheemraadschap. Piet: “De dijk is sterk karakteristiek bepalend en moet vooral sterk blijven. Want de Hollandsche IJssel is een getijdenrivier.”

Samen met de Hollandsche IJsselkering waarborgt de dijk de waterveiligheid. Anne Kirsten: “De omgeving maakt de dijk uniek. Maar ook ingewikkeld. Je hebt aan beide kanten lintbebouwing, steile taluds en het is een verbindingsweg met een krap wegprofiel. Ook technisch gezien is de versterking uitdagend. Alle stappen die we in dit project nemen, bespreken we graag met de bewoners en de ondernemers. We informeren hen al sinds de start van de dijkversterking in 2015. We doen alles in samenspraak.”

Vergroot afbeelding Twee collega's van de alliantie HWBP
Piet Blanken, bewoner Gouderak, langs de Hollandsche IJssel, en eigenaar gastenboerderij De Appelgaard en Anne Kirsten Meijer, afdelingshoofd waterkeringen en wegen Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en opdrachtgever Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK)

Praktisch denken

De drukbezochte bewonersavonden lieten de afgelopen jaren zien dat de bewoners betrokken zijn. “Het team van het hoogheemraadschap geeft ons het gevoel dat we mee kunnen denken. Doordat ze ons betrekken, ook bij die kleine kwesties.”, aldus Piet. “We zijn geen techneuten. Maar we denken wel praktisch na.”

En dat werpt voor de bewoners soms vruchten af. “Zo was de wens van de bewoners om het muurtje iets te verlagen”, aldus Anne Kirsten. “Door met Rijkswaterstaat samen te werken, die de Hollandsche IJsselkering wilden verbeteren, bleek dat we het ontwerp iets konden aanpassen. Daarmee houden de bewoners straks meer zicht op de Hollandsche IJssel.” Piet: “Ik ben inmiddels behoorlijk geoefend in stellen van vragen en het indienen van zienswijzen. Ik wil dat de dijk versterkt wordt op een manier waarmee wij als bewoners kunnen leven."

“De omgeving maakt de dijk uniek. Maar ook ingewikkeld”

Van iedereen

Goede communicatie met het hoogheemraadschap is daarbij belangrijk. Bij een aantal bewoners neemt de emotie soms de overhand en dat moet je in deze samenwerking juist proberen uit te schakelen. Alleen zo kunnen we zorgen dat de omgeving achter de beslissingen staat.” Daar is Anne Kirsten ook blij mee: “We nemen altijd alle vragen mee en proberen ze zo goed mogelijk te beantwoorden en waar het kan er iets mee te doen. De dijkversterking is een langlopend, intensief traject – dus het is niet altijd mogelijk.”

Zo waren veel bewoners voorstander van de realisatie van een apart fietspad. Piet: “Voor fietsers is de weg op de dijk levensgevaarlijk. Dat is een goed voorbeeld van wat bewoners bezighoudt.” Anne Kirsten: “Voor ons is verkeersveiligheid ook heel belangrijk. We hebben gekozen voor de best mogelijke oplossing, waarmee we het rijgedrag van weggebruikers willen beïnvloeden. Er komen drempels, verschillende kleuren asfalt en wegbewijzering: het zogeheten Natuurlijk Sturen, een omgevingsgericht wegontwerp. Ook komen er op sommige plekken vrachtwagenverboden, die we hebben ingesteld met de gemeente.” En zo blijven het hoogheemraadschap en de bewoners altijd in gesprek. Voor de waterveiligheid, goede bereikbaarheid en tevreden bewoners. Anne Kirsten: “Want het is niet alleen onze dijk. Het is de dijk van de omgeving.”