Tweefasenaanpak

Met zo min mogelijk onzekerheden en risico’s van start met de uitvoering. Dat is het doel van de tweefasenaanpak bij een dijkversterkingsproject. Ate Wijnstra en Gérard Porton leggen uit waarom het loont om al in een vroeg stadium met elkaar om tafel te gaan.

In nauwe samenwerking met aannemerscombinatie Waddenkwartier versterkt Waterschap Noorderzijlvest de Lauwersmeerdijk. “Door samen op te trekken verklein je aanzienlijk het risico op onaangename verrassingen tijdens de uitvoering”, aldus Gérard. “Het grootste voordeel van deze aanpak? Voorspelbaarheid.”

Risico's in kaart

In de traditionele werkwijze is het ontwerp al klaar voordat de opdrachtgever en -nemer elkaar bij wijze van spreken op de bouwplaats ontmoeten. Ate: “Wij willen juist graag dat de aannemer al in de ontwerpfase over onze schouder meekijkt. Vooral bij een complex project als dit. Door van tevoren gezamenlijk de risico’s in kaart te brengen, kun je het plan realistisch uitwerken.”

Vergroot afbeelding Twee collega's van de alliantie HWBP
Ate Wijnstra (links), projectmanager Waterschap Noorderzijlvest en Gérard Porton (rechts), projectmanager Heijmans (namens de combinatie Waddenkwartier)

Wederzijds vertrouwen

Het waterschap en Waddenkwartier delen al vanaf de planuit¬werkingsfase de verantwoordelijkheid voor het nieuwe ontwerp. Dat vraagt om wederzijds vertrouwen, vertelt Gérard: “Je moet ervoor openstaan om al je kennis en ervaring op tafel te leggen.” Ate: “Dat komt niet alleen de uitkomst, maar ook de samenwerking ten goede. Ik vind het de ultieme manier van samenwerken: echt transparant. Het is wel wennen en natuurlijk val je wel eens terug in je oude patroon. Dan herinneren we elkaar aan het feit dat we niet denken in ‘wij’ en ‘zij’, maar juist samen het bouwteam vormen.” Gérard: “Deze aanpak biedt ons een welkom kijkje in de keuken van de opdrachtgever. We hebben nu meer begrip voor het interne proces bij het waterschap.” 

“Door de tweefasenaanpak zie je de risico’s, maar ook de kansen”

Restrisico's

“In zo’n intensieve samenwerking kan het gebeuren dat je onvoldoende kritisch bent op de uiteindelijke bouwsom”, aldus Ate. “Dat kun je zien als nadeel, maar ik zie het als risico dat we moeten beheersen. Dat doen we onder andere door middel van maximale transparantie: de aannemer moet eenheidsprijzen onderbouwen en bij inkoopprijzen met meerdere offertes werken.”

Bij de planuitwerking houdt het team al rekening met mogelijke risico’s in de uitvoeringsfase. Ate: “Daarmee voorkom je discussies over wie verantwoordelijk is voor eventuele meerkosten. Het scheelt ook tijd, want het ontwerp hoeft niet meer eindeloos heen en weer.” Er blijven altijd restrisico’s over, weet Gérard. “Die breng je gezamenlijk in kaart”, vertelt hij. “We kennen ze toe aan degene die dat het best kan beheersen.”

Duurzame innovaties

“De tweefasenaanpak biedt tijd om innovaties te toetsen”, vertelt Ate. “Want je ziet de risico’s, maar ook de kansen. Duurzame innovaties konden we al in de ontwerpfase verkennen.” Gérard: “Zoals het circulaire waterbouwasfalt, dat voor 94% bestaat uit hergebruikte grondstoffen.” Ook zijn er ecologische koppelprojecten, zoals kwelderontwikkeling en de zoet-zoutovergang. “Zo verminderen we de impact op het milieu”, zegt Gérard. “We moeten het natuurlijk buiten nog aantonen, maar ik ben enthousiast over deze aanpak.” Ate: “De ervaring die wij nu als bouwteam opdoen zouden we binnen het HWBP onderling meer moeten delen. Dat helpt alle waterschappen vooruit.”