Financiering HWBP en projecten

Alle waterschappen bij elkaar en Rijkswaterstaat betalen beide 50 procent van de totale dijkversterkingsopgave. Deze zogenoemde 'dijkrekening' bevat het totale HWBP-budget. De waterschappen betalen 40% via een solidariteitsbijdrage,en 10% via een projectgebonden bijdrage. Dat is dus voor 4/9 inleg van de waterschappen en 5/9 inleg door het Rijk.

Waterschappen kunnen voor 90% van de geraamde projectkosten een subsidie krijgen van het HWBP voor reguliere dijkversterkingsmaatregelen. De andere 10% is een projectgebonden bijdrage van het waterschap. Voor innovaties ontvangen waterschappen 100% van de werkelijke kosten. Het projectrisico bij reguliere projecten ligt bij het waterschap en het projectrisico bij innovatieve projecten ligt bij de alliantie HWBP.

Hieronder vind je een infographic ter verduidelijking van de fianciering van het HWBP en de manier waarop subsidies worden verleend. Te klein? Download de infographic als pdf.