Werkwijze Hoogwaterbeschermingsprogramma

Als alliantie Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken we samen om dijken, sluizen en gemalen te versterken. Over de werkwijze van het HWBP hebben we afspraken gemaakt.