Programmeren en begroten

De programmadirectie van het HWBP stelt jaarlijks een programma op voor een periode van twaalf jaar, inclusief begroting. De programmering wordt door de minister van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld als onderdeel van het Deltaprogramma.

Wat is programmeren en begroten?

Elk jaar past de programmadirectie HWBP de bestaande planning aan en voegt een nieuw jaar toe aan de planning.  Het programma loopt voor een periode van zes jaar, en geeft een doorkijk naar de daaropvolgende zes jaar. Hieronder zie je een verkorte weergave van het programmeerproces.

Vergroot afbeelding Stroomschema Programmeerproces
Beeld: ©HWBP

Alleen projecten die slagen voor de ingangstoets, komen op de planning. Welke positie een project op de programmaplanning krijgt, hangt onder andere af van de urgentie. De regels hiervoor stellen wij jaarlijks vast in de kadernota. Meer over de ingangstoets en de kadernota lees je onderaan deze pagina.

Kadernota

In de jaarlijkse kadernota staan de spelregels voor de programmering en de financiële kaders voor de komende 12 jaar. Het HWBP kan met deze regels de koers voor de programmering bepalen. Elk jaar herzien wij de kadernota. Dat kan invloed hebben voor de programmering. Door de nieuwe regels vanuit de kadernota’s, ontstaat een programma dat wij steeds aanpassen aan actuele ontwikkelingen.

Bekijk de kadernota 2026-2037

Vergroot afbeelding Infographic korte weergave Kadernota progromaa 2025-2036

Hoe komen projecten op het programma?

Ingangstoets

Waterschappen kunnen gedurende het hele jaar nieuwe versterkingsprojecten voor subsidie aanmelden. Om de stabiliteit en voorspelbaarheid van het programma te vergroten, gebruikt de HWBP-alliantie voor nieuwe projectenaanmeldingen een ingangstoets.

De ingangstoets geeft inzicht in de projectopgave. Deze informatie is belangrijk voor zowel het waterschap als de programmadirectie HWBP. Want met concrete inzichten in de scope, planning, raming en onzekerheden van een versterkingsproject, draagt een project bij aan de voorspelbaarheid en stabiliteit van het totale programma.

Bekijk de pagina over de ingangstoets

Verzoek tot Mutatie

Elke wijziging op de vastgestelde programmering draagt een waterschap aan via een Verzoek tot Mutatie (VtM). Dit doen wij om te komen tot een betrouwbaar en goed referentiebeheer. De vastgestelde programmering en de goedgekeurde VtM’s samen zorgen voor het volgende conceptprogramma.

Lees meer over de inhoud van een Verzoek tot Mutatie


> Naar de hoofdpagina 'Werkwijze'