Programmeren en begroten

De programmadirectie van het HWBP stelt jaarlijks een programma op voor een periode van twaalf jaar, inclusief begroting. De programmering wordt door de minister van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld als onderdeel van het Deltaprogramma.

Wat is programmeren en begroten?

Elk jaar past de programmadirectie de bestaande planning aan en voegt een nieuw jaar toe aan de planning.  Het programma loopt voor een periode van zes jaar, en geeft een doorkijk naar de daaropvolgende zes jaar.

Alleen projecten die slagen voor de ingangstoets, komen op de planning. Welke positie een project op de programmaplaning krijgt, hangt onder andere af van de urgentie. De regels hiervoor stellen wij jaarlijks vast in de kadernota. Meer over de ingangstoets en de kadernota lees je onderaan deze pagina.

Hoe werkt het jaarlijks programmeren?

Momenteel werken we aan het programma voor de periode 2022–2027/2033. In deze infographic zie je welke stappen we hiervoor zetten. We zijn begonnen met een evaluatie in december 2019.

Uitleg bij infographic programmeerproces

 

Kadernota

In de jaarlijkse kadernota staan de spelregels voor de programmering en de financiële kaders voor de komende 12 jaar. Het HWBP kan met deze regels de koers voor de programmering bepalen. Elk jaar herzien wij de kadernota. Dat kan invloed hebben voor de programmering. Door de nieuwe regels vanuit de kadernota’s, ontstaat een programma dat wij steeds aanpassen aan actuele ontwikkelingen.

Bekijk de kadernota als document

Uitleg bij infographic Kadernota 2022 - 2033

Hoe komen projecten op het programma?

Ingangstoets

Waterschappen kunnen gedurende het hele jaar nieuwe versterkingsprojecten voor subsidie aanmelden. Om de stabiliteit en voorspelbaarheid van het programma te vergroten, gebruikt de HWBP-alliantie voor nieuwe projectenaanmeldingen een ingangstoets.

De ingangstoets geeft inzicht in de projectopgave. Deze informatie is belangrijk voor zowel het waterschap als de programmadirectie HWBP. Want met concrete inzichten in de scope, planning, raming en onzekerheden van een versterkingsproject, draagt een project bij aan de voorspelbaarheid en stabiliteit van het totale programma.

Bekijk de factsheet over de ingangstoets

Verzoek tot Wijziging

Elke wijziging op de vastgestelde programmering draagt een waterschap aan via een Verzoek tot Wijziging (VtW). Dit doen wij om te komen tot een betrouwbaar en goed referentiebeheer. De vastgestelde programmering en de goedgekeurde VtW’s samen zorgen voor het volgende conceptprogramma.

Lees meer over de inhoud van een Verzoek tot Wijziging


> Naar de hoofdpagina 'Werkwijze'