Infographic subsidieverleningsproces en financiering HWBP

Overzicht van de subsidieverlening tijdens de verschillende projectfases. De infographic geeft schematisch weer wie wat in welke stap van het proces doet.