5. Projectoverstijgende Verkenningen (POV's)

Projectoverstijgingende verkenningen zijn innovatieprojecten van meerdere alliantiepartners in het Hoogwaterbechermingsprogramma (HWBP). De meeste POV's zijn afgerond. Meer innovatieprojecten van het HWBP vind je onder het thema Innoveren.