6. Duurzaamheid en Ruimtelijke Kwaliteit

In dit deel van de kennisbank wordt eerst toegelicht hoe het ontwikkelthema duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt aangepakt.

Vervolgens zijn de documenten opgenomen, die gebruikt kunnen worden om duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit te borgen in de werkprocessen van de HWBP-projecten. De documenten zijn ingedeeld aan de hand van de meest relevante invalshoeken en onderliggende thema’s van dijkversterkingen: energie en klimaat, circulariteit en ruimtelijke kwaliteit.