Emissieloos bouwen & subsidie

Met het realiseren van dijkversterking wordt door het gebruik van dumpers, kranen en
andere materieel grote hoeveelheden CO2 uitgestoten. Ook is er sprake van uitstoot van stikstof en fijnstof. Dijkversterkingsprojecten willen in het kader van het klimaatbeleid, Schone Lucht Akkoord en het stikstofbeleid de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof verminderen door de inzet van emissieloos materieel. Dit materieel is op dit moment duurder dan het materieel met fossiele brandstof. Het HWBP heeft daarom een toetsingskader vastgesteld om te bepalen of de extra kosten als gevolg van de inzet van emissieloos materieel subsidiabel zijn. In deze notitie wordt dit toetsingskader beschreven.