Handelingsperspectief Life Cycle Costing (LCC)

Voor de toepassing van Life Cycle Costing (LCC) is een handelingsperspectief opgesteld. Dit helpt bij het inzetten van LCC als instrument in de verschillende fasen van het ontwerpproces van HWBP-projecten. Het handelingsperspectief bestaat uit enkele eenvoudige stappen en kan worden gezien als aanvulling op bestaande handreikingen, zoals handreikingen verkenning en planuitwerking, handreiking voorlandkeringen en het Ontwerpinstrumentarium.

Bij het handelingsperspectief staat de beantwoording van de beslisvraag centraal en leidt een LCC-analyse tot samen met een beschouwing van prestatie, risico’s en kosten tot een beoordeling van de doelmatigheid.

Naast het handelingsperspectief zijn inspirerende voorbeelden (cases) opgesteld die laten zien hoe LCC op verschillende momenten van het proces kan worden toegepast. De uitgewerkte cases zijn illustratief bedoeld. Hierbij is gestreefd naar een zo realistisch mogelijke uitwerking, gebaseerd op daadwerkelijk bestaande dijkversterkingsprojecten.