Case Life Cycle Costing (LCC) over project Gameren

In dit voorbeeld, gebaseerd op het project Gameren van Waterschap Rivierenland (WSRL), is de LCC-benadering in de verkenningsfase gebruikt bij de keuze tussen varianten voor het veiligheidsprobleem van piping. Hieronder worden voor dit voorbeeld de afwegingen en conclusie toegelicht om beheerders en de programmadirectie meer inzicht te geven in de toepassing van LCC.

Disclaimer

Let op: Getallen (aannames en uitgangspunten) zijn aangepast en versimpeld t.b.v. dit voorbeeld. Het doel van dit voorbeeld is een LCC-analyse te laten zien met niet klassieke oplossingen (vanuit een brede verkenning) en een analyse waarin de afweging met hogere B&O-kosten speelt om het gesprek hierover in de alliantie te faciliteren.

Context project Gameren

Het dijktracé Gameren is gelegen langs de Gamerense Waarden in de Bommelerwaard, een streek in het zuidwesten van de provincie Gelderland, in de gemeente Zaltbommel. Het buitenwater is de Waal. Op basis van de resultaten van de derde toetsronde (LTR3), namelijk een score onvoldoende op het faalmechanisme piping, is het project Gameren opgenomen in het HWBP 2016-2021.
Figuur