Case Life Cycle Costing (LCC) over project VIJG (Verbetering IJsseldijk Gouda)

In dit voorbeeld, gebaseerd op het project Verbetering IJsseldijk Gouda (VIJG) van het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) is de LCC-benadering gebruikt bij de keuze voor een variant in de verkenningsfase voor het veiligheidsprobleem van de hoogte van de kruin. Hieronder worden voor dit voorbeeld de afwegingen en conclusie toegelicht om beheerders en de programmadirectie meer inzicht te geven in de toepassing van LCC.

Disclaimer

Let op: Getallen (aannames en uitgangspunten) zijn aangepast en versimpeld t.b.v. dit voorbeeld. Het doel van dit voorbeeld is een LCC analyse te laten zien met niet klassieke oplossingen (vanuit een brede verkenning) en een analyse waarin de afweging met hogere B&O kosten speelt om het gesprek hierover in de alliantie te faciliteren.