Case Life Cycle Costing (LCC) over project Streefkerk Ameide Fort Everdingen (SAFE)

In dit voorbeeld, gebaseerd op het project Streefkerk-Ameide-Fort-Everdingen (SAFE) van waterschap Rivierenland, is de LCC-benadering gebruikt bij de keuze tussen partiële en integrale versterking voor de dijktrajecten 16-3 en 16-4. Hieronder worden voor dit voorbeeld de afwegingen en conclusies toegelicht om beheerders en de programmadirectie meer inzicht te geven in de toepassing van LCC.

Disclaimer

Let op: Getallen (aannames en uitgangspunten) zijn aangepast en versimpeld t.b.v. dit voorbeeld. Het doel van dit voorbeeld is een LCC-analyse te laten zien met niet klassieke oplossingen (vanuit een brede verkenning).