Programmaplan HWBP 2019-2023

In het programmaplan beschrijven we onze gezamenlijke visie en de bijbehorende aanpak van het HWBP voor de komende jaren en hoe we dit willen implementeren. Daarbij gaan we uit van de ‘Alliantieprincipes HWBP’ die de bestuurders van de waterschappen en het Rijk hebben vastgesteld. Met vaststelling van dit programmaplan treedt de volgende fase van de doorontwikkeling in; die van de implementatie van de nieuwe werkwijze.