Toelichting bij wijzigingen Regeling subsidies Hoogwaterbescherming - april 2021

Per 1 april 2021 zijn wijzigingen doorgevoerd in de Regeling subsidies Hoogwaterbescherming. Deze bestaan uit enkele correcties en verruiming van de mogelijkheid tot indexering.

Lees meer over de aanpassingen in het nieuwsbericht