Subsidieregeling

Om in aanmerking voor subsidie te komen, dienen waterschappen subsidieaanvragen in bij de programmadirectie HWBP.

Hier vind je de Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014. 

Op deze pagina vind je de formele documenten over de Regeling subsidies Hoogwaterbescherming (hierna: subsidieregeling). Het gaat dan om wettelijke regeling zelf en het bijbehorende Deel B over subsidiabele en niet-subsidiabele kosten.

Wijzigingen in de regeling

De subsidieregeling is op 1 april 2014 in werking getreden. De regeling is per 1 januari 2017 gewijzigd als gevolg van de nieuwe normering. Vervolgens is de regeling per 15 december 2017 gewijzigd om het subsidiëren van een risicoreservering in de voorverkenningsfase mogelijk te maken. In 2021 is de regeling aangepast op het gebied van indexering.

Toelichting op de wijzigingen

De memorie van toelichting bij de gewijzigde subsidieregeling gaat alleen nog maar over de wijzigingen. Dat werkt zo bij Nederlandse wetgeving, maar daarmee is de toelichting niet meer volledig. Voor de niet-gewijzigde artikelen is de oorspronkelijke toelichting nog relevant. Deze is daarom als apart bestand opgenomen.

Handreiking subsidiabele en niet-subsidiabele kosten (deel B)

Deel B is een handreiking over de subsidiabele en niet-subsidiabele kosten.Deze handreiking moet nog worden aangepast aan de besluitvorming op 5 juli 2022 over subsidiabiliteit grondverwerving.

Er was voorheen ook een deel C dat de werkwijze van het HWBP beschreef. Dat document is niet meer actueel en de beschrijving van de werkwijze is in andere documenten opgenomen. Het voormalige deel C is daarom niet meer op de site opgenomen.