Programmatische aanpak Duurzaamheid en Ruimtelijke kwaliteit

De vertaling van ambities en afspraken van het Klimaatakkoord en het Grondstoffenakkoord binnen HWBP-projecten blijkt in de praktijk niet altijd eenvoudig. Daarom is ervoor gekozen om het borgen van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit te ondersteunen als alliantie. Voor deze ondersteuning heeft de programmadirectie HWBP een programmatische aanpak te ontwikkelen.

Het hoofddoel van de Programmatische aanpak is om op een efficiënte wijze te zorgen dat duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit geborgd is in de processen en werkwijze van het HWBP.

In veel projecten wordt al met ambitie vorm gegeven aan duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Duurzaamheid, en dan met name klimaat & energie en circulariteit, zijn relatief nieuwe begrippen in dijkversterking. Er zijn nog geen richtlijnen, werkprocessen, breed gedragen uitgangspunten of beproefde rekenmethoden voor de GWW-sector, en nog helemaal niet voor dijken. Het is bij de meeste projecten dus een proces van pionieren, ontdekken en uitwerken.

Om meters te maken is het daarom belangrijk kennis en ervaring te delen en samen kennis te ontwikkelen. Deze documenten helpen daarbij:

Heb je vragen? Stel deze aan: