Beschrijving werkwijze begeleiding en toetsing

Dit document beschrijft de samenwerking tussen begeleidingsteams en projecteams van het HWBP en een daarvoor ontwikkeld werkformat: de begeleidingsagenda. Binnen de alliantie is het gezamenlijk doel van de beheerders en programmadirectie om afgekeurde waterkeringen aan de waterveiligheidsnorm te laten voldoen door succesvolle projectrealisaties.