Subsidieverleningsproces

De programmadirectie is namens de alliantie verantwoordelijk voor de uniforme, transparante en voorspelbare subsidieverlening. Het gezamenlijke budget van de alliantiepartners is bestemd voor de sober en doelmatige versterking van waterkeringen die niet aan de norm voldoen. De programmadirectie toetst of de subsidieaanvragen voldoen aan de kaders en spelregels die daarvoor in de subsidieregeling opgenomen zijn.

Je vind alle relevante bestanden bij 'Documenten'. Meer uitleg over de werkwijze vind je hier