Handreiking planuitwerking HWBP-projecten

In de Handreiking planuitwerking is een hulpmiddel bij het uitvoeren van een planuitwerking, door de projectteamleden die werken aan een HWBP-project. Er staan veel tips en suggesties in die als inspiratiebron kunnen dienen.

De Handreiking planuitwerking is door de programmadirectie HWBP beschikbaar gesteld vanuit haar ambitie om de projectteams van de waterbeheerders zo goed mogelijk te begeleiden bij de technische/inhoudelijke uitvoering van de projecten.