Samenwerken en ontwikkelen

Als alliantie vindt HWBP het belangrijk om te investeren in het opleiden van professionals. We bieden daarom HWBP-opleidingen en -trainingen aan. Daarnaast stimuleren we het online en offline delen van kennis en ervaringen, binnen het netwerk van dijkwerkers. Doe jij ook mee?

Om de programmadoelen te halen, is er kwalitatieve capaciteit nodig bij alle partijen die meewerken aan HWBP-projecten. Met kwaliteit bedoelen wij een brede spectrum van kennis, vaardigheden, competenties en ervaring. In 2023 we willen in 2023 als alliantie een lerende organisatie zijn, met continue aandacht voor kennisontwikkeling en –uitwisseling bij alle betrokken waterbeheerders.

Community’s

Het delen van kennis en ervaring zorgt ervoor dat dijkwerkers elkaar weten te vinden en leren van elkaar. We gebruiken onze collectieve kracht om sneller, slimmer en goedkoper aan de waterveiligheidsnormen te voldoen. Elke IPM-rol heeft zijn eigen club.

HWBP Opleidingen en trainingen

Voor verschillende taken en rollen zijn er op maat gemaakte trainingen waarin kennis, vaardigheden en ervaringen ruimschoots aan bod komen. Bekijk het opleidingsaanbod op het HWBP leerportaal.

Academie voor waterveiligheid

We werken aan een Academie voor waterveiligheid met als doel het versterken van het gezamenlijk ontwikkelen en delen van kennis.

Meer weten?

Heb je vragen of wil je meer weten? Je kunt terecht bij opleidingscoordinator Irma Huijnen