Academie voor waterveiligheid

In 2021 werd het probleem van een instabiel, onvoorspelbaar programma zo urgent dat er twee alliantiewerkgroepen zijn gevormd: één op bestuurlijk niveau en één op directeurenniveau. Beide groepen hebben aanbevelingen gedaan om tot een realistisch en betrouwbaar programma te komen. Het idee van een academie voor waterveiligheid kwam uit de koker van de adviesraad (op bestuurlijk niveau).

De kern van de opdracht vanuit de adviesraad is: 

Vanaf de start van het HWBP is ingezet op kennis delen en gezamenlijke ontwikkeling van kennis en expertise. De noodzaak voor deze samenwerking is onverminderd groot. De adviesraad beveelt aan deze samenwerking een nieuwe impuls te geven en waar nodig uit te bouwen. In het implementatieplan is dit doel onder de noemer academie voor waterveiligheid opgenomen.

Er is veel animo om mee te denken in de doorontwikkeling van de academie. Verschillende alliantie partners hebben aangegeven deel te willen nemen aan de werkgroep voor de doorontwikkeling van de academie.

We gaan gebaseerd via de principes van Design Thinking als groep de volgende stappen doorlopen: 

  1. ontdek en (veld)onderzoek; 
  2. ideeën genereren; 
  3. ontwerpen; 
  4. ‘van concreet naar concept’.

De methode helpt om via de klant te denken. We gaan niet meteen in oplossingen of concept denken, maar eerst onderzoeken en ideeën genereren. We gaan door klein te beginnen uitvinden wat voor wie werkt. We creëren draagvlak in de alliantie en maken beter wat er is of ontwikkelen wat nog mist op essentiële punten in het werkveld. Door klein te beginnen zal gaande weg een nieuwe stip op de horizon ontstaan. Na vier bijeenkomsten is de start van de nieuwe academie gemaakt, zijn er nieuwe leer interventie(s) ontwikkeld en is er een nieuwe stip op de horizon voor de academie. Dit proces ronden we in het tweede kwartaal van 2024 af. 

Meer weten?

Heb je vragen of wil je meer weten? Je kunt terecht bij opleidingscoordinator Irma Huijnen.