Pers en media

Al ruim 65 jaar is er in Nederland niemand meer omgekomen bij overstromingen. Mede dankzij onze dijken. Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteren we sinds 2017 nog strengere veiligheidsnormen. Hierdoor staan Rijkswaterstaat en de waterschappen komende jaren voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit.

Ongeveer 1.500 kilometer dijken en 500 sluizen en gemalen moeten tot 2050 worden aangepakt. Verspreid over bijna 300 projecten in het hele land, langs kust, langs de meren en de grote rivieren. Dat lukt alleen met een nieuwe kijk op de Nederlandse dijk en op dijkversterking. Het moet sneller, beter en efficiënter. Dit gebeurt in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, een dijkversterkingsprogramma waar Nederland 13,7 miljard euro voor uittrekt.

Contact voor pers en media

Wil je meer informatie over het HWBP en zijn projecten, neem dan contact op met de woordvoerder van HWBP, Sjouke van Houten , 06- 29 63 22 24.

 
> Naar de hoofdpagina 'Over Ons'