Regeling Subsidies Hoogwaterbescherming (Deel A)

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 10 maart 2014, nr. IENM/BSK-2014/57174,
houdende vaststelling van de Regeling Subsidies Hoogwaterbescherming 2014 (geactualiseerd op 15 december 2017).

In de subsidieregeling staat hoe de subsidieverleningĀ  werkt bij de versterking van dijken in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit noemen wij Deel A. Deel B is de handreiking voor subsiabele en niet-subsidiabele kosten.

Hieronder vind je de gerelateerde documenten:

  1. De toelichting bij de oorspronkelijke regeling van maart 2014
  2. De toelichting op de wijziging per 1 januari 2017
  3. De toelichting op de wijziging per 15 december 2017
  4. De handreiking/werkwijze voor het vaststellen van (niet)-subsidiabele kosten