7. Contractmanagement

Contractmanagement gaat over hoe beheerders van te versterken dijken samenwerken met de markt. Het beslaat het hele proces: van het formuleren van de marktbenaderingsstrategie, het opstellen van het inkoopplan, het vervaardigen van het contract- en aanbestedingsdossier, de aanbesteding tot de contractbeheersing.

Contractmanagement is belangrijk, want het heeft invloed op het behalen van de HWBP-doelstellingen. Deze keuzes en factoren spelen daarin een rol:

  • De ruimte die marktpartijen krijgen voor het bijdragen aan doelmatige, beheerste, duurzame en innovatieve oplossingen.
  • De wijze waarop kosten en risico’s worden verdeeld, gedeeld en beheerst.
  • De capaciteit die (op welk moment) aan de marktpartijen wordt gevraagd.
  • De wijze waarop beheerders en marktpartijen de samenwerking beleven.

Contractmanagement toepassen

Je vindt hieronder documenten die gebruikt kunnen worden om contractmanagement op een goede manier toe te passen in de HWBP-projecten.

Onder Beleid & Strategie is beleidsmatige en strategische informatie te vinden, zoals het ‘Strategisch plan contractmanagement HWBP 2023-2025’, de marktvisie van de Unie van Waterschappen, onderzoeken die door het HWBP zijn uitgevoerd én informatie die gedeeld is tijdens bijeenkomsten van de Contractmanagement-community.

Onder Marktbenadering volgt later informatie over de manier waarop met de markt wordt samengewerkt. Denk aan bouworganisatiemodellen en contractvormen, het afwegingskader en de marktbenaderingsstrategie, het inkoopplan, het contract- en aanbestedingsdossier, het contractbeheersplan en specifieke onderwerpen zoals duurzaamheid in contracten en aanbestedingen en prijsvorming bij een 2 fasen aanpak.

In opbouw

Contractmanagement binnen het HWBP is in ontwikkeling. De informatie is daarom nog beperkt, maar zal komende tijd toenemen.

Omdat deze website openbaar is, staan op deze pagina alleen definitieve documenten.

Informatie en documenten die nog in ontwikkeling zijn, staan eerst op een afgeschermde ‘samenwerkomgeving’ (een soort SharePoint), die alleen toegankelijk is voor HWBP – alliantiemedewerkers. Het beheer ligt bij de Paul van Dijk paul.van.dijk@hoogwaterbescherming.nl

en Marnix Roosjen (marnix.roosjen@hoogwaterbescherming.nl), adviseurs Markt en contracten bij de programmadirectie Als informatie en documenten gedragen en definitief zijn, komen ze op de kennisbank.

Community

De contractmanagement-community is ook actief op Linkedin. Deze community is uitsluitend toegankelijk voor contractmanagers van waterschappen. Meld je hier aan om op de hoogte te blijven van bijeenkomsten, interessante ontwikkelingen, en om informatie te delen met of vragen te stellen aan de community.

Meer informatie

Wil je meer weten over contractmanagement of de LinkedIn community? Je kunt terecht bij Paul van Dijk of Marnix Roosjen.

Onderwerpen 7. Contractmanagement