Beleid en Strategie

Strategisch plan contractmanagement

Om de komende jaren gericht richting te geven aan de ontwikkeling van contractmanagement binnen het HWBP is het document ‘Strategisch plan contractmanagement HWBP 2023-2025’ opgesteld.

Doel van het plan is om door concrete, haalbare en strategische maatregelen vanuit contractmanagement substantieel bij te dragen aan de HWBP doelstellingen. Het plan is hier opgenomen.

Bekijk ook de marktvisie van de Unie van Waterschappen en Leerervaringen vroege marktbenadering.