Marktbenadering

Contractmanagement binnen het HWBP is in ontwikkeling. De informatie is daarom nog beperkt, maar zal komende tijd toenemen.

Hier volgt informatie over de manier waarop met de markt wordt samengewerkt. Denk aan bouworganisatiemodellen en contractvormen, het afwegingskader en de marktbenaderingsstrategie, het inkoopplan, het contract- en aanbestedingsdossier, het contractbeheersplan en specifieke onderwerpen zoals duurzaamheid in contracten en aanbestedingen en prijsvorming bij een 2 fasen aanpak.

Meer informatie

Je kunt terecht bij adviseurs Markt en contracten van de programmadirectie Paul van Dijk of Marnix Roosjen.