Referentieblad subsidieaanvraag HWBP

Het referentieblad is een van de documenten die een keringbeheerder aanlevert om een subsidieaanvraag te doen. Samen met het plan van aanpak, planning, kostenraming en het risicodossier vormen de documenten de subsidieaanvraag.

Dit referentieblad is geschikt voor innovatieve of reguliere HWBP-projecten. Wanneer het project een regulier deel en een innovatief deel kent dienen er twee referentiebladen ingevuld te worden. Voor projectoverstijgende verkenningen (POV) dient ook het innovatieve referentieblad gebruikt te worden.