Technisch kader toepassing gebiedseigen grond

Het Technisch kader geeft aanwijzingen voor grondgestuurd ontwerpen van een dijkversterking met grond uit het eigen gebied, in plaats van het richtlijngestuurd ontwerpen met richtlijngrond. Toegelicht wordt hoe de eigenschappen en de geschiktheid van een partij grond kunnen worden bepaald, en in welke situaties en op welke manieren deze in het dijkontwerp kan worden toegepast.